Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TỐI THIỂU VÙNG


Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020

Hà Nội (TTXVN 1/1/2020) Từ ngày 1/1/2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ (HĐLĐ) sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 đồng/tháng.

Lương tối thiểu vùng năm 2020: 'Chốt' phương án tăng ở mức 5,5%

Hà Nội (TTXVN 11/7) Trong phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, các bên bỏ phiếu thống nhất sẽ tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%, tăng từ 150.000 đến 240.000 đồng tùy theo từng vùng. Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 cao hơn năm 2019, đáp ứng 100% mức sống tối thiểu cho người lao động.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018

Hà Nội (TTXVN 12/12) Từ 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng từ 180.000 đến 230.000 đồng/tháng tùy theo vùng.

Đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng 12,4%

Hà Nội (TTXVN 3/9) Ngày 3/9/2015, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%.