Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TẦNG OZONE


Bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống của nhân loại

Hà Nội (TTXVN 16/9) Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone 16/9 hàng năm là dịp để các quốc gia trên thế giới tăng cường nhận thức và có những hành động thiết thực bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống của nhân loại vì sự phát triển bền vững.

Hậu quả của việc suy thoái tầng Ozone

Hà Nội (TTXVN 16/9) Tầng ozone cần được bảo vệ bằng cách: tiết kiệm năng lượng, hạn chế sản xuất công nghiệp, sử dụng vật liệu tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Hiện trạng tầng ozone qua các năm

Hà Nội (TTXVN 15/9) Hiện trạng tầng ozone từ năm 1979 đến 2015.