Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRUNG QUỐC ĐẠT MỨC ỔN ĐỊNH


Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt mức ổn định

Hà Nội (TTXVN 17/7) Kinh tế Trung Quốc tăng 7% trong quý II/2015, ổn định với quý trước.