Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA ẤN ĐỘ


Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

Hà Nội (TTXVN 2/6) Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ từ sản lượng hàng hóa tiêu dùng, thép, xi măng đến xuất khẩu.