Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TĂNG TRƯỞNG CHUNG


Quý I/2017, tăng trưởng kinh tế chậm lại

Hà Nội (TTXVN 29/3) Quý I/2017, tăng trưởng kinh tế (GDP) thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015- 2016 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2012-2014. Khu vực dịch vụ tăng cao nhất với mức tăng 6,52%, đóng góp 2,65 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.