Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TÍN DỤNG


Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

Hà Nội (TTXVN 19/7) Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã tới được 100% xã, phường và thị trấn, giúp hàng triệu người dân thoát nghèo.

Moody’s nâng xếp hạng tín dụng cơ sở của 12 ngân hàng Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/11) Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service vừa nâng xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) của 12/16 ngân hàng Việt Nam. Nguyên nhân nâng hạng chủ yếu do xếp hạng toàn ngành ngân hàng của Việt Nam ở mức tốt và 12 ngân hàng này đã có tiến bộ trong việc giảm nợ xấu.

Áp lực tăng trưởng tín dụng sẽ dồn lên những tháng cuối năm

Hà Nội (TTXVN 28/9) Nếu tính theo chỉ tiêu mới là 20% - 22% (thay vì 18% như trước đây) thì tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm 2017 mới chỉ đạt một nửa (11,5%). Trong bối cảnh này, áp lực sẽ dồn lên những tháng cuối năm với khoảng 600 nghìn tỷ đồng tín dụng cần được giải ngân.

Tăng trưởng tín dụng quý I/2017 cao nhất 6 năm

Hà Nội (TTXVN 4/4) Tăng trưởng tín dụng quý I/2017 tăng cao nhất trong 6 năm qua cho thấy, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp tương đối tốt và thu nhập lãi của các ngân hàng có sự cải thiện tích cực.

Năm 2016: Tăng trưởng tín dụng đạt 18,71%

Hà Nội (TTXVN 9/1) Tính đến ngày 29/12/2016, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015, đạt mục tiêu đề ra cho cả năm 2016 (tăng 18-20%).

Rủi ro tín dụng đè nặng lên các ngân hàng vùng Vịnh

Hà Nội (TTXVN 26/5) Ngân hàng thương mại quốc gia Saudi Arabia và các ngân hàng lớn nhất Abu Dhabi đang gặp nhiều rủi ro tín dụng trong quý I/2016.

Tăng trưởng tín dụng ở các quốc gia Đông Nam Á

Hà Nội (TTXVN 1/4) Tăng trưởng tín dụng ở các quốc gia Đông Nam Á.