Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TÌNH TRẠNG CỎ KHÁNG THUỐC


Mỹ: Tình trạng cỏ kháng thuốc ngày càng tăng

Hà Nội (TTXVN 4/2) Thực trạng cỏ dại ngày càng tăng tính kháng thuốc đã cuốn các ông lớn trong ngành hóa chất nông nghiệp vào cuộc cạnh tranh phát triển một loại thuốc diệt cỏ thế hệ mới.