Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TÌNH TRẠNG “NGUY HIỂM”


Hà Nội: 42 chung cư cũ ở tình trạng “nguy hiểm”

Hà Nội (TTXVN 28/2) Đây là những chung cư bị lún, lún lệch ở mức độ lớn hơn 1% hoặc được xây dựng, sử dụng từ những năm 1960-1970, một số ít xây dựng từ trước năm 1954 đã xuống cấp nghiêm trọng.