Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TÁI DƯƠNG TÍNH


Thông tin về 14 bệnh nhân tái dương tính (tính đến 2/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/5) Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tính đến 2/5/2020, Việt Nam đã ghi nhận 14 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh.

Thông tin về 12 bệnh nhân tái dương tính

Hà Nội (TTXVN 30/4) Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, chiều ngày 30/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 12 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh.

Thông tin về 11 bệnh nhân tái dương tính

Hà Nội (TTXVN 29/4) Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tới tối 29/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 11 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh.

Thông tin về 8 bệnh nhân tái dương tính

Hà Nội (TTXVN 27/4) Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, tới sáng 27/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 8 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh.