Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TÁI ĐẮC CỬ


Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Hà Nội (TTXVN 23/10) Ngày 22/10/2020, Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, đồng chí Giàng Páo Mỷ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Hà Nội (TTXVN 21/10) Ngày 20/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Hà Nội (TTXVN 18/10) Ngày 17/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, đồng chí Thái Thanh Quý tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, đồng chí Phan Văn Mãi tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Hà Nội (TTXVN 14/10) Ngày 13/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Văn Danh đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Hà Nội (TTXVN 14/10) Ngày 13/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, đồng chí Lê Tiến Châu đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Hà Nội (TTXVN 14/10) Ngày 13/10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối

Hà Nội (TTXVN 13/10) Ngày 12/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII, đồng chí Vương Đình Huệ đã tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Hà Nội (TTXVN 13/10) Ngày 12/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Hà Nội (TTXVN 29/9) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI ngày 28/9/2020, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hà Nội (TTXVN 26/9) Chiều 26/9/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV tiếp tục bầu Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Hà Nội (TTXVN 26/9) Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 202-2025.

Đồng chí Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Hà Nội (TTXVN 26/9) Ngày 26/9/2020, Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa XI tiếp tục bầu đồng chí Trần Văn Rón, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Hà Nội (TTXVN 24/9) Ngày 24/9/2020, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX đã bầu Đồng chí Đoàn Hồng Phong giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Hà Nội (TTXVN 25/9) Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đã bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Viết Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Hà Nội (TTXVN 25/9) Ngày 24/9/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII đã bầu đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.