Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TÁC ĐỘNG XẤU


Con người vẫn đang tác động xấu tới hệ sinh thái

Hà Nội (TTXVN 25/7) Hoạt động của con người vẫn tiếp tục tác động xấu tới hệ sinh thái. Để bảo vệ hệ sinh thái cũng như sự đa dạng sinh học, các quốc gia trên thế giới cần có hành động quyết liệt hơn.