Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SO SÁNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI


So sánh tỷ giá hối đoái các đồng tiền châu Á sau việc phá giá đồng nhân dân tệ

Hà Nội (TTXVN 2/10) So sánh tỷ giá hối đoái của một số đồng tiền châu Á sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ trong tháng 8/2015.