Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SEA GAMES 31


Saola selected as official mascot of SEA Games 31

Saola has been officially selected as mascot of SEA Games and ASEAN PARA Games 11 to be held in Hanoi in 2021; while a logo symbolising a flying bird and V-shaped hand has been chosen to be the official logo for the events.

Sao la được đề xuất là biểu tượng của SEA Games 31

Hà Nội (TTXVN 13/10) Nếu được Ban Tuyên giáo Trung ương chấp thuận, Sao la - một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong núi rừng Việt Nam và được xếp hạng bảo tồn nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam - sẽ trở thành linh vật của SEA Games 31.