Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SDGS


2019年联合国可持续发展目标实施情况排名:越南上升三个位次

联合国可持续发展解决方案网络与德国贝塔斯曼基金会近日联合举行联合国可持续发展目标(SDGs)实施进度第四次年度报告公布仪式。越南排名第54位,与去年相比上升了三个位次。

2019 - 2028: Thập kỷ trang trại gia đình

Hà Nội (TTXVN 13/6) Thập kỷ trang trại gia đình Liên hợp quốc (2019 - 2028) đã được phát động nhằm phát huy tối đa tiềm năng của các trang trại gia đình để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).