Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỨC KHỎE TÂM THẦN


Gia tăng số lượng trẻ em và vị thành niên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần
...

Hà Nội (TTXVN 10/10) Thời gian gần đây, các vấn đề sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và vị thành niên (TE&VTN) ở nước ta được nhiều người quan tâm. Có nhiều sự kiện tâm lý đã xảy ra ở lứa tuổi này như: Các hành vi gây hấn của học sinh, các trường hợp bị rối loạn tâm thần, các vụ tự tử…