Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ INDONESIA


Sức cạnh tranh của nền kinh tế Indonesia

Hà Nội (TTXVN 14/4) Các doanh nghiệp xuất khẩu Indonesia vẫn gặp khó khăn do giá hàng hoá trong nước tăng cao, mặc dù tỷ giá đồng rupia yếu hơn so với đồng USD kể từ năm 1998.