Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ NGƯỜI MẮC


Việt Nam đã có 810 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 8/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/8) Tính đến 18h ngày 8/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 810 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 750 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 7/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/8) Tính đến 6h ngày 7/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 750 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 355 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/6) Tính đến 18h ngày 27/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 355 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 334 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Tính đến 18h ngày 13/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 334 ca mắc COVID-19.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Gần 4 triệu người hồi phục trên thế giới (từ ngày 1/2 đến 8h20 ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Tính đến 8h20 ngày 13/6/2020 đã có 7.731.721 người mắc, 3.925.295 người đã hồi phục.

58 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Đến 7h ngày 13/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 333. Đã 58 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 12/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/6) Đến 7h ngày 12/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 332. Đã 57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

16 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (Số liệu tính đến 7h ngày 2/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/5) Đến 7h ngày 2/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, tổng số ca mắc vẫn là 270.

Dịch COViD-19: Hơn 1 triệu ca bình phục trên thế giới (tính đến 8h ngày 1/5/2020 (giờ Việt Nam))

Hà Nội (TTXVN 1/5) Đến 8h ngày 1/5/2020. tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là hơn 3,3 triệu trường hợp, hơn 1 triệu người đã hồi phục.

15 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (Số liệu tính đến 7h ngày 1/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/5) Đến 7h ngày 1/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, tổng số ca mắc vẫn là 270.

Việt Nam đã có 257 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến 18h ngày 10/4/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/4) Tính đến 18h ngày 10/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 257 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 255 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến 18h ngày 9/4/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/4) Tính đến 18h ngày 9/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 255 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 245 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến ngày 18h ngày 6/4/2020)

Hà Nội (TTXVN 6/4) Tính đến 18h ngày 6/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 245 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 240 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến ngày 18h ngày 4/4/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/4) Tính đến 18h ngày 4/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 240 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 237 ca mắc COVID-19

Hà Nội (TTXVN 3/4) Tính đến 18h ngày 3/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 237 ca mắc COVID-19.

Dịch COVID-19: Hơn 47.200 người tử vong trên thế giới (Từ ngày 1/2 đến 10h ngày 2/4/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/4) Tính đến 10h ngày 2/4/2020, đã có 935.840 người mắc và 47.241 người tử vong vì COVID-19.