Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ NGƯỜI MẮC


Diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến 16h ngày 19/2/2020 (giờ VN)

Hà Nội (TTXVN 19/2) Đến 16h ngày 19/2/2020, đã có 75.209 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 2.012 người tử vong.

Diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến 16h ngày 18/2/2020 (giờ VN)

Hà Nội (TTXVN 18/2) Đến 16h ngày 18/2/2020, đã có 73.335 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 1.874 người tử vong.

Diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tính đến 18h ngày 17/2/2020 (giờ Việt Nam)

Hà Nội (TTXVN 17/2) Đến 18h ngày 17/2/2020, đã có 71.440 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 1.775 người tử vong.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới (Trong 17 ngày, từ ngày 1 đến 7h ngày 17/2/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/2) Tính đến 7h ngày 17/2/2020, đã có 71.231 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 1.770 người tử vong, trong đó 1.765 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 5 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Pháp xác nhận 1 ca tử vong

Hà Nội (TTXVN 15/2) Pháp xác nhận ca tử vong do COVID-19. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài châu Á

Tình hình dịch bệnh trên thế giới 15 ngày qua

Hà Nội (TTXVN 15/2) Tính đến 8h ngày 15/2/2020, đã có 67.100 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 1.526 người tử vong, trong đó 1.523 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 3 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến 16h ngày 14/2/2020 (giờ VN)

Hà Nội (TTXVN 14/2) Đến 16h ngày 14/2/2020, đã có 64.447 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 1.384 người tử vong, trong đó 1.381 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 3 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Tình hình dịch bệnh trên thế giới từ ngày 1 đến 14/2/2020

Hà Nội (TTXVN 14/2) Tính đến 7h ngày 14/2/2020, đã có 65.213 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 1.486 người tử vong, trong đó 1.483 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 3 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 đến 16h ngày 12/2/2020 (giờ VN)

Hà Nội (TTXVN 12/2) Đến 16h ngày 12/2/2020, đã có 45.171 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) trên toàn thế giới và 1.115 người tử vong, trong đó 1.113 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 2 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Những kiến thức cần biết về Covid-19

Hà Nội (TTXVN 12/2) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố những thông tin cần thiết để giúp dư luận hiểu đúng về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).

Số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đến 16h ngày 11/2/2020 (giờ Việt Nam)

Hà Nội (TTXVN 11/2) Đến 16h ngày 11/2/2020, đã có 43.104 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) trên toàn thế giới và 1.018 người tử vong, trong đó 1.016 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 2 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tính đến 18h ngày 10/2/2020 (giờ Việt Nam)

Hà Nội (TTXVN 10/2) Đến 18h ngày 10/2/2020, đã có 40.623 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) trên toàn thế giới và 910 người tử vong, trong đó 908 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 2 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Tình hình dịch bệnh trên thế giới 10 ngày qua

Hà Nội (TTXVN 10/2) Tính đến 6h30 ngày 10/2/2020, đã có 40.134 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) trên toàn thế giới và 904 người tử vong, trong đó 902 người tử vong ở Trung Quốc và 2 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Số ca mắc và tử vong do 2019-nCoV trên thế giới qua các ngày

Hà Nội (TTXVN 8/2) Tính đến 7h00 ngày 8/2/2020, đã có 34.376 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) trên toàn thế giới và 719 người tử vong, trong đó 717 người tử vong ở Trung Quốc và 2 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Đã có 31.507 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV

Hà Nội (TTXVN 7/2) Đến 16h ngày 7/2/2020, đã có 31.507 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) trên toàn thế giới và 639 người tử vong, trong đó 637 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 2 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Số ca mắc và tử vong do 2019-nCoV trên thế giới qua các ngày

Hà Nội (TTXVN 7/2) Tính đến 8h00 ngày 7/2/2020, đã có 31.481 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) trên toàn thế giới và 639 người tử vong, trong đó 637 người tử vong ở Trung Quốc và 2 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.