Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ NGƯỜI MẮC


Việt Nam đã có 1.140 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 19/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Tính đến 18h ngày 19/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.140 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.126 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/10/2020)

Hà Nội TTXVN 17/10) Tính đến 18h ngày 17/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.126 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.110 ca mắc COVID-19 từ 23/1 đến 18h ngày 12/10/2020)

Hà Nội TTXVN 12/10) Tính đến 18h ngày 12/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.110 ca mắc COVID-19

Việt Nam đã có 1.066 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Tính đến 18h ngày 17/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.066 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.054 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 8/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/9) Tính đến 18h ngày 8/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.054 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.044 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 31/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 31/8) Tính đến 18h ngày 31/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.044 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.014 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 22/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/8) Tính đến 18h ngày 22/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.014 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.007ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 20/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/8) Tính đến 18h ngày 20/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.007 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 962 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 16/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/8) Tính đến 18h ngày 16/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 962 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 810 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 8/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/8) Tính đến 18h ngày 8/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 810 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 750 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 7/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/8) Tính đến 6h ngày 7/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 750 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 355 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/6) Tính đến 18h ngày 27/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 355 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 334 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Tính đến 18h ngày 13/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 334 ca mắc COVID-19.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Gần 4 triệu người hồi phục trên thế giới (từ ngày 1/2 đến 8h20 ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Tính đến 8h20 ngày 13/6/2020 đã có 7.731.721 người mắc, 3.925.295 người đã hồi phục.

58 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Đến 7h ngày 13/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 333. Đã 58 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 12/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/6) Đến 7h ngày 12/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 332. Đã 57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.