Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ NGƯỜI MẮC


Việt Nam đã có 1.347 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 30/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/11) Tính đến 18h ngày 30/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.347 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.169 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 26/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/10) Tính đến 18h ngày 26/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.169 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.160 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/10) Tính đến 18h ngày 24/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.160 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.148 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 22/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/10) Tính đến 18h ngày 22/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.148 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.140 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 19/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Tính đến 18h ngày 19/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.140 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.126 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/10/2020)

Hà Nội TTXVN 17/10) Tính đến 18h ngày 17/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.126 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.110 ca mắc COVID-19 từ 23/1 đến 18h ngày 12/10/2020)

Hà Nội TTXVN 12/10) Tính đến 18h ngày 12/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.110 ca mắc COVID-19

Việt Nam đã có 1.066 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Tính đến 18h ngày 17/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.066 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.054 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 8/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/9) Tính đến 18h ngày 8/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.054 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.044 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 31/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 31/8) Tính đến 18h ngày 31/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.044 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.014 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 22/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/8) Tính đến 18h ngày 22/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.014 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.007ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 20/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/8) Tính đến 18h ngày 20/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.007 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 962 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 16/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/8) Tính đến 18h ngày 16/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 962 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 810 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 8/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/8) Tính đến 18h ngày 8/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 810 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 750 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 7/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/8) Tính đến 6h ngày 7/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 750 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 355 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/6) Tính đến 18h ngày 27/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 355 ca mắc COVID-19.