Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ CA


Việt Nam đã có 905 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 13/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/8) Tính đến 18h ngày 13/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 905 ca mắc COVID-19

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến 7h ngày 12/8/2020

Hà Nội (TTXVN 12/8) Sáng 12/8/2020, Việt Nam có 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Việt Nam đã có 866 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 12/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/8) Tính đến 6h ngày 12/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 866 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 863 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 11/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/8) Tính đến 18h ngày 11/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 863 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 847 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 10/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/8) Tính đến 18h ngày 10/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 847 ca mắc COVID-19.

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến 7h ngày 8/8/2020

Hà Nội (TTXVN 8/8) Sáng 8/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin về 5 ca mắc mới, trong đó có 3 ca liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh.

Việt Nam đã có 789 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 8/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/8) Tính đến 6h ngày 8/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 789 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 784 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 7/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/8) Tính đến 18h ngày 7/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 784 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 747 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 6/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 6/8) Tính đến 18h ngày 6/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 747 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 586 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 1/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/8) Tính đến 18h ngày 1/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 586 ca mắc COVID-19.

Diễn biến dịch COVID-19 qua các ngày (số liệu tính đến 7h ngày 1/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/8) Đến 7h ngày 1/8/2020, Việt Nam hiện có 558 ca bệnh.

Việt Nam đã có 558 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 1/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/8) Tính đến 6h ngày 1/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 558 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 464 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 30/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/7) Tính đến 18h ngày 30/7/2020, Việt Nam đã ghi nhận 464 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 459 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 7h ngày 30/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/7) Tính đến 7h ngày 30/7/2020, Việt Nam đã ghi nhận 459 ca mắc COVID-19.

Thêm 8 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, 1 ca tại Hà Nội (số liệu tính đến 7h ngày 30/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/7) Đến 7h ngày 30/7/2020, Việt Nam hiện có 459 ca bệnh.

Thêm 8 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng (số liệu tính đến 7h ngày 29/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/7) Đến 7h ngày 29/7/2020, Việt Nam hiện có 446 ca bệnh.