Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ CA MẮC


Sáng 22/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới ( tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 22/9) Sáng 22/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 19/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 19/9) Sáng 19/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 17/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Sáng 17/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 15/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 15/9) Sáng 15/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 14/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 14/9) Sáng 14/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 12/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 12/9) Sáng 12/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 10/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 10/9) Sáng 10/9/2020,Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 8/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 8/9) Sáng 8/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 7/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 7/9) Sáng 7/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 5/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 5/9) Sáng 4/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 3/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 3/9) Sáng 3/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 1/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 1/9) Sáng 1/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Việt Nam đã có 1.040 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 29/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/8) Tính đến 18h ngày 29/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.040 ca mắc COVID-19.

Sáng 29/8/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 29/8) Sáng 29/8/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Việt Nam đã có 1.036 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/8) Tính đến 18h ngày 27/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.036 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.029 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 25/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/8) Tính đến 18h ngày 25/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.029 ca mắc COVID-19.