Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ CA MẮC


Việt Nam đã có 1.341 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Tính đến 18h ngày 28/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.341 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.339 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/11) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.339 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.316 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.316 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.312 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tính đến 18h ngày 23/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.312 ca mắc COVID-19.

80 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 21/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/11) Ngày 21/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.306 ca.

Việt Nam đã có 1.306 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 21/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/11) Tính đến 18h ngày 21/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.306 ca mắc COVID-19.

79 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 20/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/11) Tính đến 18h ngày 20/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 1.305 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 20/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/11) Tính đến 18h ngày 20/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.305 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.283 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 16/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/11) Tính đến 18h ngày 16/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.283 ca mắc COVID-19.

75 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 16/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/11) Sáng 16/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.281 ca.

73 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 14/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/11) Sáng 14/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 1.256 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 13/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/11) Tính đến 18h ngày 13/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.256 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.216 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 10/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/11) Tính đến 6h ngày 10/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.216 ca mắc COVID-19.

69 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 10/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/11) Sáng 10/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.216 ca.

Việt Nam đã có 1.215 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 9/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/11) Tính đến 18h ngày 9/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.215 ca mắc COVID-19.

68 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 9/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/11) Sáng 9/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.213 ca.