Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ CA MẮC


Việt Nam đã có 2.472 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 2/3/2021)

Hà Nội (TTXVN 2/3) Tính đến 6h ngày 2/3/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.472 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.461 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 1/3/2021)

Hà Nội (TTXVN 1/3) Tính đến 18h ngày 1/3/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.461 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.432 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 27/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 27/2) Tính đến 18h ngày 27/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.432 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.392 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 22/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 22/2) Tính đến 18h ngày 22/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.392 ca mắc COVID-19

Việt Nam đã có 2.368 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 20/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 20/2) Tính đến 18h ngày 20/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.368 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.311 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 16/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 16/2) Tính đến 18h ngày 16/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.311 ca mắc COVID-19.

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 16/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 16/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 16/2/2021, đã có 679 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

Việt Nam đã có 2.271 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 16/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 16/2) Tính đến 6h ngày 16/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.271 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.269 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 15/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/2) Tính đến 18h ngày 15/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.269 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.229 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 15/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/2) Tính đến 6h ngày 15/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.229 ca mắc COVID-19.

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 15/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 15/2/2021, đã có 637 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

Việt Nam đã có 2.050 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 8/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/2) Tính đến 18h ngày 8/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.050 ca mắc COVID-19.

12 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 8/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 8/2/2021, đã có 422 ca mắc COVID-19 mới tại 12 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

Việt Nam đã có 2.005 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 8/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/2) Tính đến 6h ngày 8/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.005 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.981 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 6/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 6/2) Tính đến 18h ngày 6/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 1.981 ca mắc COVID-19.

12 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 6/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 6/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 6/2/2021, đã có 394 ca mắc COVID-19 mới tại 12 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).