Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SỐ CA MẮC


81 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 6/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 6/7) Đến 7h ngày 6/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 81 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Dịch COVID-19: Số ca mắc toàn cầu vượt mốc 11 triệu người (Từ ngày 1/2 đến 8h15 ngày 4/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/7) Tính đến 8h15 ngày 4/7/2020 đã có 11.189.325 người mắc và 529.063 người tử vong vì COVID-19.

79 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 4/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/7) Đến 7h ngày 4/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

78 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 3/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/7) Đến 7h ngày 3/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 78 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

77 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 2/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/7) Đến 7h ngày 2/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 77 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

74 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 29/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/6) Đến 7h ngày 29/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

70 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 25/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/6) Đến 7h ngày 25/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 352. Đã 70 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

65 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 20/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/6) Đến 7h ngày 20/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 349. Đã 65 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

64 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 19/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/6) Đến 7h ngày 19/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 342. Như vậy, 64 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 342 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 18/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 18/6) Tính đến 18h ngày 18/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 342 ca mắc COVID-19.

63 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 18/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 18/6) Đến 7h ngày 18/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 335. Như vậy, 63 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

61 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 16/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/6) Đến 7h ngày 16/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 334. Như vậy, 61 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 332 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 8/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/6) Tính đến 18h ngày 8/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 332 ca mắc COVID-19.

49 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 4/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/6) Đến 7h ngày 4/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 328. Đã 49 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

44 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 30/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/5) Đến 7h ngày 30/5, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 328.

43 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 29/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/5) Đến 7h ngày 29/5, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 327.