Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SẢN LƯỢNG GIA CẦM CỦA ẤN ĐỘ


Sản lượng gia cầm của Ấn Độ

Hà Nội (TTXVN 13/2) Nhu cầu dùng ngô làm thức ăn cho gia cầm ở Ấn Độ ngày một tăng trong 10 năm qua, nhờ sự thúc đẩy từ phát triển sản xuất và tiêu thụ gia cầm trên cả nước.