Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT


Xây nhà ga T3, công suất sân bay Tân Sơn Nhất tăng lên 50 triệu hành khách/năm

Hà Nội (TTXVN 21/5) Với công suất đón 20 triệu hành khách/năm, khi hoàn thành, nhà ga T3 sẽ góp phần nâng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu hành khách/năm

Quyết đinh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam

Hà Nội (TTXVN 29/3) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thống nhất phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất theo phương án của Công ty tư vấn độc lập của Pháp ADPI.