Thông tấn xã Việt Nam

Tag: SÁCH TRẮNG


Những nội dung quan trọng trong Sách Trắng Brexit

Hà Nôi (TTXVN 14/7) “Sách Trắng Brexit” được Chính phủ Anh công bố ngày 12/7/2018, được đánh giá là tài liệu “có ý nghĩa nhất” về việc Anh rời khỏi châu Âu cũng như thiết lập nền tảng cho mối quan hệ tương lai với Liên minh châu Âu (EU).