Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ROMANIA


Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam và Romania

Hà Nội (TTXVN 14/4) Việt Nam và Romania có tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Những năm gần đây, các hoạt động hợp tác nhiều mặt đã được tăng cường và phát triển.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Romania

Hà Nội (TTXVN 11/7) Trong 25 năm qua (1991-2016), các hoạt động hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Romania đã không ngừng được tăng cường và phát triển.