Thông tấn xã Việt Nam

Tag: QUYẾT SÁCH


Những quyết sách quan trọng của Quốc hội năm 2019

Hà Nội (TTXVN 24/12) Năm 2019, Quốc hội thông qua 18 luật và 27 nghị quyết, quyết sách nhiều vấn đề quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước.