Thông tấn xã Việt Nam

Tag: QUY ĐỊNH


Quy định bắt buộc đối với người nuôi chó

Hà Nội (TTXVN 5/4) Người nuôi chó cần phải biết những quy định của pháp luật đối với loại vật nuôi này để bảo đảm an toàn cho những người xung quanh.

Chỉ dẫn và quy định cho cổ động viên tại World Cup 2018

Hà Nội (TTXVN 13/6) Bộ Nội vụ Nga đã đưa ra những chỉ dẫn và quy định cho cổ động viên trong nước, cũng như các cổ động viên là người nước ngoài nhằm giúp họ tránh những phiền phức không đáng có với cảnh sát.

Quy định về thời gian bầu cử và nơi bỏ phiếu

Hà Nội (TTXVN 11/5) Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 giúp cử tri cả nước hiểu rõ về thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Quy định về hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá

Hà Nội (TTXVN 12/4) 60 quốc gia/lãnh thổ yêu cầu cần có hình ảnh cảnh báo nguy hiểm chiếm 50% trên bao thuốc lá.