Thông tấn xã Việt Nam

Tag: QUAN HỆ VIỆT NAM - NA UY


Việt Nam - Na Uy còn nhiều cơ hội mở rộng hợp tác

Hà Nội (TTXVN 24/5) Quan hệ Việt Nam - Na Uy trong thời gian qua có những bước phát triển tích cực.