Thông tấn xã Việt Nam

Tag: QUAN HỆ VIỆT NAM - ÁO


Quan hệ Việt Nam - Áo: Thương mại, đầu tư đang trên đà phát triển

Hà Nội (TTXVN 14/10) Áo là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam khi chiến tranh ở Việt Nam còn chưa kết thúc. Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thương mại song phương đạt bước phát triển lớn.