Thông tấn xã Việt Nam

Tag: QUAN HỆ SONG PHƯƠNG VIỆT NAM - BỈ


Quan hệ song phương Việt Nam - Bỉ

Hà Nội (TTXVN 1/12) Bỉ là một thị trường nhỏ nhưng quan hệ thương mại Việt Nam - Bỉ ở mức cao so với nhiều nước châu Âu khác. Việt Nam cũng là nước châu Á duy nhất nhận được hỗ trợ phát triển của chính phủ Bỉ. Ngày 2/12/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm, làm việc tại Vương quốc Bỉ.