Thông tấn xã Việt Nam

Tag: QUỐC HỘI ISRAEL


Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Israel

Hà Nội (TTXVN 20/9) Tính đến ngày 20/9/2019, kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Israel cho thấy đảng Xanh-Trắng đang giành được 33 ghế trong tổng số 120 ghế trong khi đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu giành được 31 ghế. Tuy nhiên, không đảng nào có đủ khả năng thành lập một liên minh đa số với 61 ghế từ các đồng minh.

Thăm dò bầu cử Quốc hội Israel

Hà Nội (TTXVN 12/3) Thăm dò mới đây nhất về cuộc bầu cử Quốc hội ngày 17/3/2015 sắp tới ở Israel cho thấy, đảng Lukid của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Liên đoàn phục quốc Do Thái (ZU) đang có số ghế tương đương nhau, mỗi đảng chiếm khoảng 24 ghế trên tổng số 120 ghế.