Thông tấn xã Việt Nam

Tag: QUỐC GIA 2016


Phổ điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2016 phân hóa rõ rệt

Hà Nội (TTXVN 22/7) Năm 2016, điểm kỳ thi THPT Quốc gia có số lượng bài thi đạt điểm 9-10 thấp hơn nhiều và tỷ lệ thí sinh bị điểm liệt đã giảm so với năm 2015.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/7

Hà Nội (TTXVN 21/3) Sáng ngày 21/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức thi và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia 2016 cho các trường đại học chủ trì và các trường phối hợp cụm thi đại học. Tại đây, Bộ công bố lịch thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Hai chương trình mục tiêu quốc gia 2016-2020

Hà Nội (TTXVN 18/11) Quốc hội đã thống nhất Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chỉ còn hai mục tiêu, nhằm tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất hiện nay.