Thông tấn xã Việt Nam

Tag: PYEONGCHANG2018


Hai môn phối hợp Bắc Âu ở Olympic Pyeongchang 2018

Hà Nội (TTXVN 13/2) Môn thi này phối hợp trượt tuyết nhảy xa với trượt tuyết băng đồng.

Thi đấu Trượt băng nằm ngửa ở tại Olympic Pyeongchang 2018

Hà Nội (TTXVN 12/2) Đây là cuộc đua tốc độ cao. Vận động viên trong tư thế nằm ngửa trên xe trượt để hoàn thành đường đua dốc trên băng.

Trượt tuyết đổ đèo

Hà Nội (TTXVN 12/2) Môn trượt tuyết đổ đèo sẽ diễn ra từ 11 - 24/2/2018.

Môn trượt tuyết băng đồng tại Olympic PyeongChang2018

Hà Nội (TTXVN 8/2) Môn trượt tuyết băng đồng sẽ diễn ra từ ngày 10 - 25/2/2018.

Hai môn phối hợp tại Olympic PyeongChang2018

Hà Nội (TTXVN 7/2) Môn trượt tuyết băng đồng phối hợp bắn súng trường sẽ diễn ra từ ngày 10 - 23/2/2018.

Tổng quan thi môn bi đá trên băng tại Olympic PyeongChang2018

Hà Nội (TTXVN 6/2) Môn bi đá trên băng sẽ diễn ra từ ngày 8 - 25/2/2018.