Thông tấn xã Việt Nam

Tag: PHI CHÍNH THỨC


Quý IV năm 2020: Lực lượng lao động tiếp tục tăng

Hà Nội (TTXVN 11/1) Quý IV năm 2020, lực lượng lao động tiếp tục tăng theo đà hồi phục của quý III, nhưng vẫn chưa thể trở về trạng thái khi chưa có dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng trở lại trong năm 2020, sau nhiều năm liên tục giảm.

Gần 2/3 lao động thế giới làm việc cho nền kinh tế phi chính thức

Hà Nội (TTXVN 4/5) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo cho biết, gần 2/3 (61,2%) số lao động có việc làm trên thế giới, tương đương 2 tỷ người, đang kiếm sống trong nền kinh tế phi chính thức.

Lao động phi chính thức chịu nhiều thiệt thòi

Hà Nội (TTXVN 10/10) Mặc dù chiếm tới 57,2% lực lượng lao động cả nước, nhưng hầu hết lao động phi chính thức không có hợp đồng lao động, không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay được bảo vệ quyền lợi...

Cả nước có 18 triệu lao động phi chính thức

Hà Nội (TTXVN 7/10) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động phi chính thức đã tăng từ 16,8 triệu người năm 2014 lên 18,01 triệu người năm 2016, với mức lương bình quân chỉ 4,4 triệu đồng/ người/ tháng.