Thông tấn xã Việt Nam

Tag: PHÒNG CHỐNG LAO


Việt Nam đi đầu thế giới trong phòng chống lao

Hà Nội (TTXVN 24/3) Mặc dù là một trong những nước có gánh nặng bệnh lao cao, Việt Nam vẫn luôn đi đầu thế giới trong công tác phòng chống lao với những chiến lược mới và phù hợp.