Thông tấn xã Việt Nam

Tag: PHÂN LUỒNG PHƯƠNG TIỆN


Phân luồng phương tiện ở nhiều tuyến đường để phục vụ Đại hội Đảng XII

Hà Nội (TTXVN 14/1) Nhiều tuyến phố được phân luồng trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII từ 20 đến 28/1/2016.