Thông tấn xã Việt Nam

Tag: PHÂN BIỆT


Phân biệt COVID-19 và sốt xuất huyết

Hà Nội (TTXVN 10/9) Sốt xuất huyết và COVID-19 đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch do virus. Hai bệnh tuy triệu chứng ban đầu giống nhau nhưng có những điểm đặc trưng riêng về yếu tố dịch tễ, đường lây truyền cũng như bệnh cảnh.

Phân biệt sữa tươi, sữa hoàn nguyên và sữa hỗn hợp

Hà Nội (TTXVN 3/9) Từ ngày 01/3/2018, các sản phẩm sữa dạng lỏng sẽ được phân biệt theo QCVN 5-1:2017/BYT ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.