Thông tấn xã Việt Nam

Tag: PHÂN BỔ


Ngân sách của EU được phân bổ như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 21/2) 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang mắc kẹt trong các cuộc thảo luận phức tạp về quy mô và phân bổ ngân sách chung cho giai đoạn 2021-2027.

Phân bổ ghế nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu

Hà Nội (TTXVN 13/5) Nghị viện châu Âu (EP) hiện có 751 ghế. Việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit - sẽ để lại 73 ghế trống. 27 trong số 73 ghế này sẽ được phân bổ cho 14 nước đang bất lợi về tỷ lệ đại diện tính trên dân số.