Thông tấn xã Việt Nam

Tag: PAMI


Pami - linh vật của SEA Games 30

Hà Nội (TTXVN 26/11) Cái tên Pami là rút gọn của từ “pamilya”, có nghĩa là “gia đình” trong ngôn ngữ Tagalog của Philippines. Linh vật Pami thể hiện thông điệp mỗi quốc gia, mỗi vận động viên quy tụ lại thành một gia đình để hỗ trợ nhau ở SEA Games 30 (30/11 - 11/12/2019).