Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NHIỆM KỲ 2020-2025


Đồng chí Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Hà Nội (TTXVN 23/10) Ngày 22/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI, đồng chí Lê Trường Lưu tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Hà Nội (TTXVN 22/10) Ngày 21/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Hà Nội (TTXVN 22/10) Ngày 21/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong

Hà Nội (TTXVN 20/10) Ngày 19/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên

Hà Nội (TTXVN 17/10) Ngày 17/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP HCM khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Bí thư Thành ủy TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Hà Nội (TTXVN 17/10) Ngày 16/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch

Hà Nội (TTXVN 17/10) Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước…

Đồng chí Lê Quang Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 16/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI, đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX, đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, đồng chí Ngô Thanh Danh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI, đồng chí Nguyễn Phú Cường tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, đồng chí Lữ Văn Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, đồng chí Nguyễn Thành Tâm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025