Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NHIỆM KỲ 2016-2021


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn

Hà Nội (TTXVN 5/11) Ngày 5/11/2020, tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX bầu đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Hà Nội (TTXVN 28/7) Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng (Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), 17 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tin đồ họa: Danh sách 494 đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Hà Nội (TTXVN 9/6) Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Xem đồ họa về 494 đại biểu Quốc hội khóa XIV, theo địa chỉ sau: http://infographics.vn/dai-bieu-quoc-hoi.vna