Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NHÂN SỰ


Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 9/4) Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí.

Lãnh đạo các ban Đảng Trung ương khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 9/4) Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo các ban Ban Đảng Trung ương được kiện toàn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Hà Nội (TTXVN 8/4) Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Hà Nội (TTXVN 8/4) Tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Hà Nội (TTXVN 8/4) Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Khái

Hà Nội (TTXVN 8/4) Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Khái được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Hà Nội (TTXVN 7/4) Ngày 6 và 7/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.