Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGUYỄN VĂN NÊN


Tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên

Hà Nội (TTXVN 17/10) Ngày 17/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP HCM khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Bí thư Thành ủy TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Hà Nội (TTXVN 11/10) Sáng 11/10/2020, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để BCH bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.