Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGUYỄN KHOA VĂN


Hải Triều: Nhà hoạt động xuất sắc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng, văn hóa

Hà Nội (TTXVN 6/8) Suốt từ năm 15 tuổi cho đến khi từ trần (1923-1954), đồng chí Hải Triều - Nguyễn Khoa Văn đã dành cả cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hải Triều - Nguyễn Khoa Văn được khẳng định trên ba lĩnh vực chính: nhà tuyên truyền cách mạng xuất sắc của Đảng, nhà văn hóa và nhà báo cách mạng tài năng. Ông mất ngày 6/8/1954, cách đây 65 năm.