Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGHỈ HƯU


Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Hà Nội (TTXVN 20/11) Sáng 20/11/2019, với 90,06% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó quy định: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu từ 1/1/2021

Hà Nội (TTXVN 23/4) Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi hiện đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên đủ 62 và nữ lên đủ 60.

Thời gian nghỉ hưu ở các nền kinh tế hàng đầu thế giới

Hà Nội (TTXVN 16/11) Trong số 15 nền kinh tế có GDP hàng đầu thế giới, Pháp là nước mà người lao động được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hưu lâu nhất.

Đề xuất điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

Hà Nội (TTXVN 17/1) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động, trong đó có đề xuất điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021.

Ngày càng có nhiều người Anh chọn nghỉ hưu ở Tây Ban Nha

Hà Nội (TTXVN 16/12) Ngày càng có nhiều người Anh chọn Tây Ban Nha làm nơi để sống những năm tháng xế chiều, bởi ở đây, ngoài khí hậu tốt nhất châu Âu, người nghỉ hưu còn được hưởng chế độ khám chữa bệnh miễn phí khi mua bảo hiểm.

Việt Nam đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Hà Nội (TTXVN 4/10) Tăng tuổi nghỉ hưu và cân bằng độ tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ là những đề xuất quan trọng trong dự án sửa đổi Bộ luật Lao động, nhằm tận dụng nguồn nhân lực và đảm bảo cân đối quỹ hưu trí dài hạn.