Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGƯỜI NUÔI CHÓ


Quy định bắt buộc đối với người nuôi chó

Hà Nội (TTXVN 5/4) Người nuôi chó cần phải biết những quy định của pháp luật đối với loại vật nuôi này để bảo đảm an toàn cho những người xung quanh.