Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGƯỜI CỘNG SẢN


Đồng chí Ngô Gia Tự - Người cộng sản kiên cường, bất khuất

Hà Nội (TTXVN 30/11) Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-2018) là dịp ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của một thanh niên yêu nước, một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối xuất sắc của Đảng.