Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGÀNH TÔM


Đưa ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững

Hà Nội (TTXVN 16/3) Việt Nam phấn đấu đưa ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái vào năm 2025.