Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGÀNH HẢI SẢN


Anh: Xuất nhập khẩu có vai trò quan trọng đối với ngành hải sản

Hà Nội (TTXVN 4/2) Vương quốc Anh nhập khẩu phần lớn lượng hải sản tiêu thụ, mặt khác lại xuất khẩu phần lớn sản lượng đánh bắt được.