Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGÀNH DƯỢC LIỆU


Tiềm năng, thế mạnh ngành dược liệu Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 3/9) Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về cây dược liệu và sở hữu nhiều dược liệu quý, hiếm, đặc dụng có tiềm năng và cơ hội phát triển.