Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NCOV


Tròn 75 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 30/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/6) Đến 7h ngày 30/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tạiViệt Nam là 355. Như vậy, tròn 75 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 355 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/6) Tính đến 18h ngày 27/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 355 ca mắc COVID-19.

68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 23/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/6) Đến 7h ngày 23/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 349. Đã 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tròn 2 tháng Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 15/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/6) Đến 7h ngày 15/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 334. Hôm nay, tròn 2 tháng Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Sự phục hồi kỳ diệu của bệnh nhân 91

Hà Nội (TTXVN 13/6) Nam phi công người Anh - Bệnh nhân 91 tiếp tục có những tiến triển kỳ diệu về sức khỏe. Bệnh nhân hiện đã chính thức ngưng thở máy, tự thở qua ống mở khí quản được 24 giờ.

Việt Nam đã có 334 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Tính đến 18h ngày 13/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 334 ca mắc COVID-19.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Gần 4 triệu người hồi phục trên thế giới (từ ngày 1/2 đến 8h20 ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Tính đến 8h20 ngày 13/6/2020 đã có 7.731.721 người mắc, 3.925.295 người đã hồi phục.

58 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 13/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/6) Đến 7h ngày 13/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 333. Đã 58 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 12/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/6) Đến 7h ngày 12/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 332. Đã 57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

56 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 11/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/6) Đến 7h ngày 11/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 332. Đã 56 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

54 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 9/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/6) Đến 7h ngày 9/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 332. Đã 54 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Quá trình hồi phục của bệnh nhân 91 mắc COVID-19

Hà Nội (TTXVN 5/6) Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) là ca nhiễm COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam. Bệnh nhân này đã có nhiều giai đoạn nguy kịch với tiên lượng rất xấu. Tuy nhiên trong 10 ngày qua, sức khỏe của bệnh nhân đã có những chuyển biến rất tốt và đang hồi phục. Cho đến sáng 5//6/2020, Việt Nam chưa có ca tử vong do COVID-19 và là quốc gia hiếm hoi có hơn 300 ca mắc nhưng không có ca nào tử vong.

50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 5/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 5/6) Đến 7h ngày 5/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 328. Đã 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

47 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 2/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/6) Đến 7h ngày 2/6, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 328. Đã 47 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 327 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 26/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/5) Tính đến 18h ngày 26/5/2020, Việt Nam đã ghi nhận 327 ca mắc COVID-19.

40 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 26/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/5) Đến 7h ngày 26/5, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 326.