Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NCOV


Đã có 1.051 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 24/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/10) Tính đến 18h ngày 24/10/2020, đã có 1.051 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.160 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/10) Tính đến 18h ngày 24/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.160 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.049 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 22/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/10) Tính đến 18h ngày 22/10/2020, đã có 1.049 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.148 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 22/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/10) Tính đến 18h ngày 22/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.148 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.140 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 19/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Tính đến 18h ngày 19/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.140 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.126 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/10/2020)

Hà Nội TTXVN 17/10) Tính đến 18h ngày 17/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.126 ca mắc COVID-19.

44 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 16/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/10) Sáng 16/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.124 ca.

Đã có 1.025 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 12/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/10) Tính đến 18h ngày 12/10/2020, đã có 1.025 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.110 ca mắc COVID-19 từ 23/1 đến 18h ngày 12/10/2020)

Hà Nội TTXVN 12/10) Tính đến 18h ngày 12/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.110 ca mắc COVID-19

37 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 9/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/10) Sáng 9/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Đã có 1.018 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 1/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/10) Tính đến 18h ngày 1/10/2020, đã có 1.018 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.007 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 29/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/9) Tính đến 18h ngày 29/9/2020, đã có 1.007 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.094 ca mắc COVID-19 từ 23/1 đến 18h ngày 29/9/2020)

Hà Nội TTXVN 29/9) Tính đến 18h ngày 29/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.094 ca mắc COVID-19.

Sáng 29/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 29/9) Sáng 29/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Việt Nam đã có 1.074 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/9) Tính đến 18h ngày 27/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.074 ca mắc COVID-19.

76 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định covid-19

Hà Nội (TTXVN 26/9) HIện cả nước có 76 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.