Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NCOV


COVID-19 updates in Vietnam as of 18:00 on December 7, 2020

COVID-19 updates in Vietnam as of 18:00 on December 7, 2020

Việt Nam đã có 1.347 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 30/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/11) Tính đến 18h ngày 30/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.347 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tính đến 18h ngày 23/11/2020, đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

82 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Ngày 23/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.312 ca.

80 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 21/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/11) Ngày 21/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.306 ca.

Vietnam undergoes 70 days without community transmission of COVID-19

Vietnam has undergone 70 days without community transmission of COVID-19 as of November 11, 2020.

Việt Nam đã có 1.215 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 9/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/11) Tính đến 18h ngày 9/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.215 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.061 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 26/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/10) Tính đến 18h ngày 26/10/2020, đã có 1.061 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.169 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 26/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/10) Tính đến 18h ngày 26/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.169 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.051 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 24/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/10) Tính đến 18h ngày 24/10/2020, đã có 1.051 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.160 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/10) Tính đến 18h ngày 24/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.160 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.049 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 22/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/10) Tính đến 18h ngày 22/10/2020, đã có 1.049 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.148 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 22/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/10) Tính đến 18h ngày 22/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.148 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.140 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 19/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Tính đến 18h ngày 19/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.140 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.126 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/10/2020)

Hà Nội TTXVN 17/10) Tính đến 18h ngày 17/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.126 ca mắc COVID-19.

44 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 16/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/10) Sáng 16/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.124 ca.